الدكتور كمال حسين صالح استشاري تجميل


 

via الدكتور كمال حسين صالح اس

  1. KAMAL HUSSEIN SALEH MD FICMSPS BA.M FACS

CONSULTANT COSMETIC SURGEON

AMERICAN BOARD CERTIFICATE AESTHETIC MEDICINE

President of IMSA-Canada

0097455742973

00971566516293

الدكتور كمال حسين صالح

استشاري طب و جراحة التجميل والتكميل

https://sites.google.com/view/thebestplasticsurgeons/home

تشاري تجميل